ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬੌਟਮ

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬੌਟਮ

TGSirena5Ap-1

Telegram Marketing Software Telegram Sirena The software and robot for get real members, real view and ads.Automatic find link + Automatic join to group + Automatic Send bulk message

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬੌਟਮ


The software and robot for get real members, real view and ads.

Automatic find link + Automatic join to group + Automatic Send bulk message


Feature:

 • ਸਾਰੇ Windows 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
 • Ability to send text, images, audio, video
 • Ability to forward channel post.
 • Ability to set on the channel or group for automatic send and forward.
 • Get real members by bulk send on the telegram groups, user’s, contact, robots.
 • Get real view by bulk forward on telegram groups, user’s, contact, robots.
 • Ability to send emoticons.
 • Ability to send with markdon or html format.
 • Ability to set delay time between each forward.
 • Ability to multi tasking.
 • Ability to run and using on the virtual server (VPS) for more advertising.
 • Ability to install account with the telegram-cli and telegram-bot on the linux.
 • .Ability to config on the ubuntu with CLI bot for more option.
 • Automatic detect telegram links from group, channel, private chat, long text, …..
 • txt ਫਾਇਲ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਆਯਾਤ
 • ਚੈਨਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਵੱਖ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
 • ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ
 • ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
 • ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਦੱਸਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
 • ਹਰ ਸਦੱਸਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
 • ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ autoresponder ਸਮਰੱਥਾ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
 • ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ ਤਾਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ਼
 • ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਉਪਭੋਗੀ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
 • Ability to add a special user or robot with username to all group with a command.
 • Every account able join to 600 group and every bot able add to 600 group.
 • ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
 • ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
 • ਆਪਹੁਦਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਦੱਸਤਾ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
 • ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
 • ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ

Save as :

Leave a Reply