Điện tín gửi thư rác
Telegram-Spell-1
Telegram chính tả
Tháng Hai 27, 2020

Điện tín gửi thư rác

$15 $0

Điện tín gửi thư rác

Điện tín gửi thư rác

 

  • không cần phải cài đặt (di động)
  • khả năng thiết lập thời gian trễ giữa nhắn gửi
  • khả năng thiết lập 4 thông điệp khác nhau để sử dụng trong gửi thư rác
  • khả năng sử dụng điện tín @username cho việc gửi thư rác
  • khả năng gửi thư rác trong trò chuyện riêng, nhóm, robot, và kênh (trên nhu cầu kênh để truy cập quản trị)
  • làm việc trên tất cả các nền tảng cửa sổ
  • làm việc với máy tính để bàn điện tín

 

 

Telegram SpammerTelegram Spammer

Lưu thành :
Điện tín gửi thư rác

Phần mềm, máy tính, các cửa sổ, Số lượng lớn, Tin nhắn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.